• image desc
  • image desc
  • image desc

Medlemskap

Hur blir jag medlem i Vindkraftsägare i Sverige Ekonomisk Förening?

Ett medlemskap innebär en röst för vindkraftägare i Sverige. Du betalar 100 SEK/år i medlemsavgift och 1 SEK per installerad kW verket har. Har en medlem fler eller större vindkraftverk blir maximala avgiften 4500 SEK/år. Medlemmen tilldelas sedan en andel per verk. Andelspriset bestäms vid årsstämman, för närvarande 100 SEK per andel. Antal andelar i föreningen motsvarar sedan antal verk representerade av föreningen.

Efter att ha meddelat ordförande, kassören eller någon annan in styrelsen så skickas en faktura ut till den önskade medlemmen. Medlemskap kan även ansökas nedan. Ju fler vi blir desto mer har vi möjlighet att påverka.

Medlemsavgiften betalas in på bankgironummer 432-8987.